Hotline  0949.39.2202

Vietnamese |   English

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Geomax Zipp 02

Model : Geomax Zipp 02
Nhãn hiệu : Geomax
Xuất xứ : Thụy Sỹ
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Leica Builder 100

Model : Leica Builder 100
Nhãn hiệu : Leica
Xuất xứ : Thụy Sỹ
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Nikon NE 100 Series

Model : Nikon NE 100 Series
Nhãn hiệu : Nikon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Nikon NE 200 Series

Model : Nikon NE 200 Series
Nhãn hiệu : Nikon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Pentax ETH 300 Series

Model : Pentax ETH 300 Series
Nhãn hiệu : Pentax
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Pentax ETH 302

Model : Pentax ETH 302
Nhãn hiệu : Pentax
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Pentax ETH 305

Model : Pentax ETH 305
Nhãn hiệu : Pentax
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Pentax ETH 310

Model : Pentax ETH 310
Nhãn hiệu : Pentax
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Sokkia DT 510

Model : Sokkia DT 510
Nhãn hiệu : Sokkia
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Sokkia DT 600S

Model : Sokkia DT 600S
Nhãn hiệu : Sokkia
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Topcon TD 200L Series

Model : Topcon TD 200L Series
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Topcon TD 200 Series

Model : Topcon TD 200 Series
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Topcon TD 205

Model : Topcon TD 205
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Topcon TD 205L

Model : Topcon TD 205L
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Topcon TD 207

Model : Topcon TD 207
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Topcon TD 207L

Model : Topcon TD 207L
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Topcon TD 209

Model : Topcon TD 209
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Kinh Vĩ Điện Tử Topcon TD 209L

Model : Topcon TD 209L
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Leica Jogger 24

Model : Leica Jogger 24
Nhãn hiệu : Leica
Xuất xứ : Thụy Sỹ
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Leica NA 700

Model : Leica NA 700
Nhãn hiệu : Leica
Xuất xứ : Thụy Sỹ
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Leica NA 720

Model : Leica NA 720
Nhãn hiệu : Leica
Xuất xứ : Thụy Sỹ
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Leica NA 724

Model : Leica NA 724
Nhãn hiệu : Leica
Xuất xứ : Thụy Sỹ
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Pentax AFL 280

Model : Pentax AFL 280
Nhãn hiệu : Pentax
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Pentax AFL Series

Model : Pentax AFL Series
Nhãn hiệu : Pentax
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Pentax AL 270

Model : Pentax AL 270
Nhãn hiệu : Pentax
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Pentax AP 241

Model : Pentax AP 241
Nhãn hiệu : Pentax
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Pentax AP 281

Model : Pentax AP 281
Nhãn hiệu : Pentax
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Pentax AP Series

Model : Pentax AP Series
Nhãn hiệu : Pentax
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Sokkia B20

Model : Sokkia B20
Nhãn hiệu : Sokia
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Sokkia B40

Model : Sokkia B40
Nhãn hiệu : Sokkia
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Sokkia C32

Model : Sokkia C32
Nhãn hiệu : Sokkia
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Topcon AT B2

Model : Topcon AT B2
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Topcon AT B3

Model : Topcon AT B3
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Topcon AT B4

Model : Topcon AT B4
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Topcon ATB Series

Model : Topcon ATB Series
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Topcon AT G1

Model : Topcon AT G1
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Tự Động Topcon ATG Series

Model : Topcon ATG Series
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin 62SC

Model : Garmin 62SC
Nhãn hiệu : Garmin
Bảo hành: 12 tháng
Giá :  Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin 72H

Model : Garmin 72H
Nhãn hiệu : Garmin
Bảo hành: 12 tháng
Giá : Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin Extrex 10

Model : Garmin Extrex 10
Nhãn hiệu : Garmin
Bảo hành: 12 tháng
Giá :  Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin Extrex 20

Model : Garmin Extrex 20
Nhãn hiệu : Garmin
Bảo hành: 12 tháng
Giá :  Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin Extrex 30

Model : Garmin Extrex 30
Nhãn hiệu : Garmin
BẢo hành: 12 tháng
Giá :  Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin Map 781

Model : Garmin Map 781
Nhãn hiệu : Garmin
Xuất xứ : USA
Giá : Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin Map 62

Model : Garmin Map 62
Nhãn hiệu : Garmin
Bảo hành: 12 tháng
Giá :  Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin Map 62S

Model : Garmin Map 62S
Nhãn hiệu : Garmin
Bảo hành: 12 tháng
Giá :  Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin Map 78S1

Model : Garmin Map 78S1
Nhãn hiệu : Garmin
Xuất xứ : USA
Giá : Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin Oregon 550

Model : Garmin Oregon 550
Nhãn hiệu : Garmin
Bảo hành: 12 tháng
Giá :  Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin Map 78

Model : Garmin Map 78
Nhãn hiệu : Garmin
Xuất xứ : Chính hãng
Giá :  Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin Map 78S2

Model : Garmin Map 78S2
Nhãn hiệu : Garmin
Xuất xứ : USA
Giá : Liên hệ

Máy Định Vị GPS Garmin Map 78S

Model : Garmin Map 78S
Nhãn hiệu : Garmin
Xuất xứ : USA
Giá :  Liên hệ

 

Máy Định Vị GPS Garmin Vista HCX2

Model : Garmin Vista HCX
Nhãn hiệu : Garmin
Xuất xứ : Chính hãng
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Laser Geo Fennel 2 Tia FL40 Pocket

Model : Geo Fennel FL40 Pocket
Nhãn hiệu : Geo Fennel
Bảo hành: 12 tháng
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Laser Geo Fennel 5 Tia FL45 HP

Model : Geo Fennel FL45 HP
Nhãn hiệu : Geo Fennel
Xuất xứ : Đức
Giá :Liên hệ

Máy Thủy Bình Laser Geo Fennel 6Tia FL 55 Plus

Model : Geo Fennel FL55 Plus
Nhãn hiệu : Geo Fennel
Xuất xứ : Đức
Giá : Liên hệ

Máy Thủy Bình Laser Xoay Topcon RL H

Model : Topcon RL H
Nhãn hiệu : Topcon
Máy mới  80%
Giá : 12.000.000

Máy Thủy Bình Laser Araki

Model : Araki
Nhãn hiệu : Araki
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : liên hệ

Máy Thủy Bình Laser Fukuda

Model : Fukuda
Nhãn hiệu : Fukuda
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá: Liên hệ

Máy Thủy Bình Laser Geo Fennel FL 65

Model : Geo Fennel FL65
Nhãn hiệu : Geo Fennel
Xuất xứ : Đức
Liên hệ : 0988 999 200

Máy Thủy Bình Laser Sabaru LS06

Model : Sabaru Ls06
Nhãn hiệu : Sabaru
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : liên hệ

Máy Thủy Bình Laser Sincon 250K

Model : Sincon 250k
Nhãn hiệu : Sincon
Xuất xứ : Hàn Quốc
Giá : liên hệ

Máy Thủy Bình Laser Sincon 555A

Model : Sincon 555A
Nhãn hiệu : Sincon
Xuất xứ : Hàn Quốc
Giá : liên hệ

 

Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica TS02

Model : Leica TS02
Nhãn hiệu : Leica
Xuất xứ : Thụy Sỹ
Giá : Liên hệ

Máy Toàn Đạc Điện Tử Topcon GPT 3105N

Model : Topcon GPT 3105N
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Toàn Đạc Điện Tử Topcon GPT 7501

Model : Topcon GPT 7501
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Toàn Đạc Điện Tử Topcon GPS 230N Series

Model : Topcon GPS 230N Series
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Toàn Đạc Điện Tử Topcon GPS 233N

Model : Topcon GPS233N
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Toàn Đạc Điện Tử Topcon GPS 235N

Model : Topcon GPS235N
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Toàn Đạc Điện Tử Topcon GPS 239N

Model : Topcon GPS239N
Nhãn hiệu : Topcon
Xuất xứ : Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Máy Đo Khoảng Cách Laser Leica DISTO D8

Model : Leica DISTO D8
Nhãn hiệu : Leica
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ: 0988 999 200

Máy Đo Khoảng Cách Laser Leica DISTO DXT

Model : Leica DISTO D8
Nhãn hiệu : Leica
Bảo hành: 12 tháng
Giá : 8.500.000

Máy Đo Khoảng Cách Laser Leica Disto A6

Model : Leica Disto A6
Nhãn hiệu : Leica
Xuất xứ : Thụy Sỹ
Giá : Liên hệ

Máy Đo Khoảng Cách Laser Leica Disto D3

Model : Leica Disto D3
Nhãn hiệu : Leica
Xuất xứ : Thụy Sỹ
Giá : Liên hệ

Máy Đo Khoảng Cách Laser Leica Disto D5

Model : Leica Disto D5
Nhãn hiệu : Leica
Xuất xứ : Thụy Sỹ
Giá : Liên hệ

Máy Đo Khoảng Cách Laser Leica Disto D3a

Model : Leica Disto D3a
Nhãn hiệu : Leica
Bảo hành: 12 tháng
Giá:  Liên hệ

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch Ble 40

Model : Bosch Ble 40
Nhãn hiệu : Bosch
Bảo hành: 06 tháng
Giá:  Liên hệ

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 250

Model : Bosch GLM 250
Nhãn hiệu : Bosch
Bảo hành: 06 tháng
Giá :   Liên hệ

Máy Đo Khoảng Cách Laser Leica Disto D2

Model : Leica Disto D2
Nhãn hiệu : Leica
Bảo hành: 36 tháng
Giá :  Liên hệ

TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA MIỀN NAM - 46 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM

Máy toàn đạc điện tử  | Máy kinh vĩ diện tử | Máy thủy bình | Máy thủy bình laser | Máy định vị GPS Garmin | Máy đo khoảng cách laser | Máy bộ đàm | Máy đo sâu  | Phụ kiện trắc địa

 

Copyright © Delonghi All Rights Reserved.
0949.39.2202 - Gọi chúng tôi ngay khi bạn cần